PDA UV/VIS detektor pro FPLC

PDA UV/VIS detektor na pricipu měření s diodovým polem (rozsah 190 až 720 nm) s PEEK analytickou celou

Vlastnosti

  • Zdroj záření: D2 a W lampy
  • Šum: <5x10-5 AU
  • Drift: 5x10-4 AU po stabilizaci
  • Správnost vlnové délky: +/- 0,5 nm

Informace pro objednání

Obj. č.      Popis Cena Kč bez DPH
38-0885 PDA UV/VIS detektor pro FPLC na vyžádání

^nahoru