Kaye Validator 2000

Řešení pro teplotní validace při farmaceutické výrobě, v biotechnologiích a výrobě lékařské techniky a pomůcek.

Kaye Validator 2000 Zvětšit

Kaye Validator 2000 zjednodušuje celý validační proces redukcí času potřebného k uvedení do provozu, minimalizací manipulace se senzory, automatickou kalibrací senzorů, přehledně organizovanými daty studie a tvorbou reportů dle obvyklých požadavků pro regulované prostředí. Součástí je plně validovaný hardware, firmware a software. K dispozici je kompletní validační dokumentace.

Vlastnosti

 • USB drive pro nahrání nastavení, ukládání dat studií, upgrade firmware
 • Nezávislý Report wizard – společný software pro tvorbu reportu používaný i Kaye RF ValProbe a Kaye ValProbe
 • Žádná manipulace s disketami
 • Samostatná funkce nebo spolupráce s počítačem
 • Je vybaven 36 vstupy pro připojení termočlánků, napěťového nebo proudového vstupu v libovolné kombinaci
 • Minimalizuje manipulaci se senzory a minimalizuje čas na kalibraci použitím zásuvných senzorových modulů
 • Ukládá kalibrační nastavení, software umožňuje propojení modulu s konkrétním přístrojem
 • Je vybaven systémem kontroly přístupu pro kritické operace
 • Poskytuje bezpečné výsledky s použitím pouze nepoškozených souborů
 • Vytváří tištěné nebo tabulkové reporty z jednoho chráněného souboru
 • Vytváří přehledný audit trail pro všechny operace, které mají vliv na data
 • Chrání data ve vnitřní paměti
 • Umožňuje snadnou dokumentaci odchylek
 • Uložená data jsou zálohována zabudovanou baterií
 • Umožňuje rozdělit senzory až do čtyř skupin
 • Umožňuje kombinovat data ze dvou Kaye Validator 2000

Ke stažení

> Kontakt, další informace a požadavky

Jméno *)
E-mail *)
Firma/společnost
Telefon
  mám zájem o další informace o produktu
  žádám o kontakt s obchodním zástupcem
Další
požadavky
*) .. povinné

^nahoru