Kaye ValProbe

Bezdrátové provedení sond eliminuje potřebu fixních rozvodů a zjednodušuje monitoring vzdálených nebo těžce přístupných prostředí.

Kaye ValProbe

ValProbe systém je díky širokému rozsahu pracovních podmínek, schopnosti měřit teplotu, vlhkost a tlak vhodný pro nasazení v mnoha aplikacích při validaci a monitoringu procesů jako například: EtOx sterilizace, sterilizace v tunelech, susšárny, inkubátory, mrazničky, sklady a další. Vyhodnocovací software je připraven pro výpočty a tvorbu reportů až pro 200 snímačů zároveň. K dispozici jsou flexibilní grafické výstupy, uživatelské kalibrace a verifikace s podporou kalibrační lázně. ValProbe systém vyhovuje požadavkům FDA 21 CFR Part 11 pro elektronický podpis a záznamy a je ve shodě s EN554 pro sterilizaci nasycenou parou. Nový Kaye ValProbe Cryo Logger s teplotním rozsahem od -85 °C do +140 °C poskytuje jedno řešení pro řadu aplikací jako kryogenní komory, lyofilizéry a další nízkoteplotní aplikace. Kaye RTD technologie dává bezkonkurenčně přesné výsledky měření. K programování a čtení ValProbe loggerů jsou k dispozici stanice s jednou nebo více pozicemi. Standardní součástí software je Report Wizard, který slouží k tvorbě reportů, přičemž může kombinovat data ze studií provedených pomocí ValProbe, RF ValProbe a Kaye Validator 2000.

Vlastnosti

  • Kaye RTD technologie poskytuje bezkonkurenční přesnost měření v širokém pracovním rozsahu
  • Možnost současné komunikace s až 10 loggery
  • Snadno definovatelný sběr dat a tvorba reportů až pro 200 snímačů
  • Ve shodě 21CFR Part 11
  • Pracovní rozsah od -85 °C do 360 °C, do 0,1 MPa
  • Snadná kalibrace v místě instalace
  • Indikace stavu baterie, baterie vyměnitelná uživatelem
  • Až 25 uživatelsky definovaných skupin v reportech

Ke stažení

> Kontakt, další informace a požadavky

Jméno *)
E-mail *)
Firma/společnost
Telefon
  mám zájem o další informace o produktu
  žádám o kontakt s obchodním zástupcem
Další
požadavky
*) .. povinné

^nahoru