Kaye RF ValProbe Wireless Validation System

Kaye RF ValProbe integrují průlomovou RF Mesh technologii s osvědčenými teplotními záznamníky pro in situ měření od Kaye. Přinášejí možnost 100% spolehlivého bezdrátového přenosu měřených dat do počítače měřícího systému v reálném čase.

Kaye RF ValProbe Wireless Validation System Zvětšit

Záznamníky jsou navrženy pro použití ve skladech, komorách, chladničkách a mrazničkách. Mají zabudovaný vlhkostní senzor a externí nebo interní teplotní snímač. Volitelně mohou být vybaveny vstupem pro napětí 0-10V, proudovou smyčku 4-20 mA a vstup ze spínacího kontaktu. Zabudovaný vlhkostní snímač je schopen měření v rozsahu 0-100% rH s tolerancí 2% rH. Modely se zabudovaným teplotním snímačem jsou určeny pro rozmezí teplot od -20°C do 60 °C s přesností 0,5°C. Externí teplotní snímač umožňují měření v rozsahu -200 °C až 200 °C s přesností od 0,1 °C do 0,3 °C. Životnost baterií závisí na vzorkovací frekvenci, například při 1 měření za minutu vydrží asi 2 roky. Pamět záznamníku je připravena pro uložení až 10000 vzorků z každého senzoru. Pokud je dočasně rušeno spojení záznamníku se základnovou stanicí nebo sousedními záznamníky, jsou data ukládána lokálně do obnovení spojení. RF mesh síťová technologie je ověřena v mnoha náročných aplikacích. K základnové stanici může být připojeno až 100 měřících stanic, které automaticky vytvoří inteligentní vícerozměrnou bezdrátovou síťovou strukturu. „Mesh“ technologie je založena na komunikaci jednotlivých snímačů se základnovou stanicí i dalšími snímači s cílem automaticky vytvářet komunikační kanály s nejlepšími parametry přenosu. Přenosové parametry jsou průběžně monitorovány a síť se dynamicky modifikuje.

Vlastnosti

  • RF mesh síťová technologie poskytuje spolehlivá data v reálném čase
  • Využívá 2,4 GHz frekvenční pásmo s generální licencí
  • 100% záruka přenosu validačních dat
  • Schopnost uchovávat data v záznamníku, pokud je přenosová síť nedostupná
  • Dlouhá životnost baterií
  • Může pracovat i bez připojeného počítače
  • Intuitivní nastavení studie
  • Rozsáhlé možnosti výpočtů
  • Vynikající nástroje pro analýzu dat
  • Integrované nástroje pro tvorbu reportů

Ke stažení

> Kontakt, další informace a požadavky

Jméno *)
E-mail *)
Firma/společnost
Telefon
  mám zájem o další informace o produktu
  žádám o kontakt s obchodním zástupcem
Další
požadavky
*) .. povinné

^nahoru