Laboratorní přístroje a chromatografie

Nabídka přístrojů, vybavení a materiálu pro chromatografii není omezena sortimentem jednoho dodavatele, ale je výběrem komponent celé řady výrobců, tak aby pokrývala většinu běžných požadavků.

Aplikačně specifické chromatografické systémy

Jednotlivé konfigurace HPLC přístrojů jsou optimalizovány pro konkrétní typ analýzy. Systémy se liší typem čerpací části podle toho, zda postačuje izokratická eluce, nebo je nezbytná programová změna složení mobilní fáze. Základní varianta systému je zpravidla vybavena manuálním nastřikovacím ventilem, vždy lze ale rozšířit na provedení s automatickým dávkovačem. Podle typu analýzy je zvolen vhodný detekční systém - UV/VIS jedno, nebo vícekanálový detektor, refraktometrický, fluorescenční nebo elektrochemický detektor.
Alexys HPLC System
Systémy vždy obsahují datastanici pro sběr a vyhodnocení chromatografických dat. Pokud je v konfiguraci HPLC systému autosampler, je celý systém ovládán ze software datastanice.

Komponenty HPLC přístrojů

Nabídka kompletních systémů je doplněna o jednotlivé komponenty chromatografických přístrojů. Jsou rozčleněny do několika kategorií a zahrnují čerpadla, dávkovací zařízení, detektory, kolonové termostaty a datasystémy.
Rheodyne MX II Valve

Analytické přístroje a jejich součásti

Dodáváme kompletní systémy i komponenty řady výrobců analytické instrumentace (Rheodyne, Upchurch Scientific, Systec, Agilent).
Analytické přístroje

Speciální přístroje a pomůcky

Doplňkové přístroje a pomůcky jako jsou automatizační prvky, sběrače frakcí, zařízení pro automatickou a on-line předúpravu vzorků, odplynovače, recyklační zařízení, derivatizační zařízení a podobně.

Solvent Recycler

Spotřební materiál a náhradní díly

Velký výběr spojovacích prvků pro vysokotlaké i nízkotlaké aplikace, kapiláry, dávkovací smyčky pro ventily Rheodyne a VICI Valco. Stříkačkové a membránové filtry k filtraci vzorků a mobilních fází. Náhradní těsnění, ventily a písty pro čerpadla, deuteriové a xenonové lampy pro detektory. Náhradní díly dávkovacích ventilů, vialky, septa a víčka.

Služby

  • Záruční i pozáruční servis všech dodávaných přístrojů
  • Kalibrace a validační služby
  • Zakázkové úpravy systémů
  • Repase starších přístrojů

^nahoru