Elektrochemie Antec

Antec je předním světovým dodavatelem analyzátorů založených na HPLC s elektrochemickou detekcí (ECD) a potenciostatů pro elektrochemii v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (EC/MS). Analyzátory ALEXYS™ a EC/LC systémy ROXY™ jsou známy svými unikátními vlastnostmi, spolehlivostí a vynikajícím výkonem.

Elektrochemické detektory

Elektrochemické detektory Decade II jsou určeny pro řadu aplikací jako například:

 • Citlivé analýzy neurotransmitérů
 • On-line analýzu mikrodialýzátu
 • Klinické analýzy (katecholaminy, metanefriny a další)
 • Stanovení aktivních farmaceutických sloučenin
 • Potravinářské analýzy (polyfenoly, sacharidy, ...)
 • Sledování kontaminantů v životním prostředí

Antec Decade II

Systémy ALEXYS

Díky mimořádné citlivosti elektrochemické detekce jsou na HPLC systémy pro LC-EC aplikace kladeny vysoké požadavky. Antec proto navrhl optimalizované HPLC systémy obsahující elektrochemický detektor Decade II, autosampler, jedno, nebo více čerpadel a software. Součástí je i systémový blok obsahující účinné odplynovače, tlumiče pulzů a rozvod elektrického napájení pro všechny komponenty.

Pro systémy ALEXYS byly vyvinuty garantované aplikace pro stanovení neurotransmitérů (noradrenalin, dopamin, serotonin a metabolitů) v mikrodialyzátech. Typické detekční limity na úrovni pikomolů jsou dosahovány při dávkování pouze několika mikrolitrů vzorku. Systémy ALEXYS jsou ověřeny v mnoha rutinních aplikacích v klinických, potravinářských, farmaceutických a environmentálních laboratořích.

Antec ALEXYS System

Systémy ROXY

Systémy ROXY pro EC/MS, EC/HPLC/MS slouží

 • K elektrochemické simulaci oxidativního metabolizmu
 • Ke studiu oxidativního poškození proteinů a DNA
 • K rychlé mikropreparativní syntéze metabolitů
 • K predikci metabolizmu léků a xenobiotik
 • Ke zlepšení odstupu signál/šum v MS

Antec ROXY System

Průtokové cely

V sortimentu Antec je řada konstrukčně odlišných průtokových cel pro analytické i mikropreparativní aplikace. Pracovní elektrody jsou ze skelného uhlíku, platiny, zlata, stříbra a vodivého uhlíku, výběr referenční elektrody je možný z několika typů.

Antec Flexcell

Flex cell je například schopna pracovat s pracovní elektrodou z vodivého diamantu (Magic Diamond™) i při velmi vysokých potenciálech bez potřeby čistících pulzů a s rychlým ustálením signálu.

^nahoru